Измежду строителните фирми, занимаващи се с производство на бетон, бетонните фирми в зависимост от желанието на своите клиенти, за да произведат цветен бетон, по време на производството използват за оцветяването на бетона с железооксидни пигменти или както ги нарича народа, със цветни бетонови бои.

Железно оксидни пигменти

Понеже като най-добра боя се предпочита поради това, че е съставена от неорганични пигменти и се адаптира както към хармонията на пясъка, чакъла и цимента, които са използвани в производството на бетона, така и е устойчива на слънчевите лъчи и промените в атмосферните условия.

В зависимост от цвета на суровината, която е използвана в производството на бетона или от цвета на пясъка и чакъла, макар и да са в малки количества, в същия продукт могат да се образуват различни цветове. Това положение за производителите на бетон, особено при приемането на нова партида цимент и съвкупни покупки, е едно обстоятелство, за което трябва да се внимава.

Бетоновите фирми при прозводството на цветен бетон

Бетонът, разбъркан чрез бетоновите възли и бетоновите бъркачки с другото им име, бетоновозите, с използване на машини за заключващи се павета, преси за бетонни плочи, бетонови пръскачки или с друг метод оцветения бетон, подготвен като воден бетон, продуктите ни се произвеждат чрез напълването му в декоративните пластмасови форми и наместване на налятия бетон на вибриационните маси.

Декоративни форми за павета

За приготвеният в малките бъркачки цветен бетон, наред с ръчното му пълнене, могат да се използват и автоматични машини за пълнене. За разтоварване на формите на декоративните камъни се употребяват пластмасови машини за разглобяване.

Ние, като Sun Pigment Вас, обслужваме уважаемите си клиенти с машини за заключващи се каменни павета, стоманени форми за каменни павета, машинни четки за бетонови павета, четки за бетонови бордюри, машинни палети за бетонови павета, преси за плочи, бетоновози, бетонни миксери, автоматични декоративни машини за пълнене формите на бетонните павета, вибрационни маси и машини за разглобяване на пластмасови форми.

Клиентите ни, които в строителната индустрия с произведен цветен бетон извършват озеленявания, оформяне на пейзажи, инфраструктурни и надстроилни работи, винаги могат да се възползват от железооксидни пигменти на Sun Pigment, които са с най-високо качество, като оцветители в заключващи се бетонни павета, декоративни подови бетонни плочи, декоративни подови бетонни настилки, декоративни фасадни бетонни покрития, тревни бетонни павета, декоративни бетонни парапети, декоративни бетонови шапки за колони, декоративни бетонни водни улеи и в наливния мокър бетон или в сухия бетон за производството на декоративни бетонови бордюри. В същото време, всички бетонови продукти могат да се произвеждат с декоративните пластмасови форми за камъни, които предоставяме на услугите на нашите клиенти.

Железооксидните пигменти на Sun Pigment, с удовлетвореност могат да се използват при производството на бетонови керемиди, цветни плочки с фиброцимент, бетон с орнаменти, пресован бетон, оцветен бетон за алеи, оцветени бетонни подове, оцветен варов разствор, оцветени пътни бетони, покривни покрития, бетонни стени, пемза блокове, брикети, цветен пръскан бетон, повърностен втвърдител, оцветени тротоарни камъни и в други подобни префабрични бетонови елементи.

В същото време нашата фирма доставя с марката SunX бетонови добавки като, бетонов модификатор на повърхността, бетонова защита на повърхността, масло за форми, въздуховлачител, излаз ускорител, излаз забавител.

Като Sun Pigment, стремейки се с най-оптимална цена да създадем максимално удовлетворение на клиентите ни, ще продължим да извършваме всичките си дейности с най-високо качествено обслужване.

WhatsApp Chat Whatsapp