Пигментите са вид боя състоящи се от малки (мини) неразтворими във вода частици. Биват органични и неорганични пигменти. Поради по- високата си издръжливост на външни и неблагоприятни влияния неорганичните пигменти намират по-широко разпространение в бита. Използват се за оцветяване на пластмаси, стъкло, керамика, каучук, кожа, в производството на бои, циментовата индустрия за цветни бетонови изделия.

Железен Окис - Пигмент

Критериите за Избор на Качествени Пигменти

The points to be careful with while choosing a good quality pigment are given below.

Железен Окис - Пигмент
Железен Окис - Пигмент

Структура на гранулите

Научно – изследователските науки показват, че използването на пигменти ненадвишаващи 5% от количеството на цимента не вредят на структората и издръжливостта на бетона. Успоредноо с това свойствата на пигментните гранули оказват влияние за издръжливоста на бетона. Така например органичните пигмент с игловидна форма увеличват нуждата на бетона от вода и наамяляват издръжливостта му. Докато пигментите с кълбовидна форма не създават такъв проблем. Използването на пигмент с кълбовиодна форма доказва получването на изисканото качество.

Размер на частиците

Колкото по-малки са гранулите, толкова по-добре се смесват с бетона.

Идръжливост на цвета

Увеличването на конкуренцията между производителите води до понижаване на цените. Производителите предпочитат пигменти, които оцветяват по добре. Използването на слаби пигменти води до нетрайни цветове, а използването на по силни пигменти до идеални цветове. Две предприятия, които използват пигменти с различни качества на оцветяване ще имат цветова разлика и следователно разлика в успеха на производителя.

Смесване

Смесването на неорганичните пигменти с разтвора води до успешно оцветявне на цялата смес.

Устойчивост на външни влияния

Проблемите при цветния бетон са избледняване и опетняване. При използването на пигменти с добро качество няма опасност от избледняване на цвета за кратко време. След по-дълъг период от време обаче от въздействието на слънчевите лъчи може да се получи избледняване. За проблемите на разлагане и съцветие споменаваме по-късно.

Попиване на мазнини

При качествените пигменти попиването на мазнина е слаб. Бетонът не изтънява и не се получават малки кухини.

Водопоглъщаемост

При пигменти с игловидна форма попиването на вода е високо, така по време на процеса на смесване на бетоновата смес поема повече вода, което води до отслабване на бетона.

Чистота

Високата степен на чистота на пигмента е друг основен фактор за качество. Колкото по-чист е той, толкова по-добри резултати се постигат.

Суровината, Фактор При Производството на Цветен Бетон

Потребителите трябва да знаят, че ако използват повече от 5% пигмент за да постигнат по-качествен цвят, това ще придаде цвят, но ще намали свързващите качества на цимента и отслабване на разтвора. С всички продукти при производство на бетон на неорганични пигменти SUN ще получите отлични резултати с минимални разходи и максимално качество.

Цвят на Цимента - Фактор за Производството на Цветен Бетон

От използваните суровини на производство на бетонови изделия циментът е основен фактор за получаване на желания цвят. Цветът на пигмента е не само сив, може да се срещне зелен, бял, светло жълт, и кафяв цимент. При използване на бял цимент се получават най-добри цветове.

Железен Окис - Пигмент

Агрегатна Форма При Оцветяване на Бетон

Агрегатната форма е друга съставна част на цветния бето. Той може да е тънък или дебел, светъл или тъмен. Когато използваме едър филц (пясък) както повърхността така и цвета на бетона не изглежда добре. При тъмния цвят се намаля силата на боядисване на пигмента. Употребата на светлия цвят дава най-добри производствени резултати.

Железен Окис - Пигмент
Железен Окис - Пигмент

Неорганични Пигменти SUN

Продукта SUN SDR333 имат симетрична молекулярна структура и са синтетични оксидентни пигменти с керемидено червен цвят. Те ще бъдат едно допълнение и с тях ще постигнете отлични резултати. Вторият продукт е SUN SDY412. Той е оксиден пигмент с лимонено жълт цвят. Този продукт е приет много добре в бетоновата промишленост. SUN SDB140 е друг качествен продукт. Той е с тъмно черен цвят, издръжлив, без опасност от избеляване. SUN SDK566 приадава кафяв нюанс. Сигурни сме че ще допадне на нашите клиенти. А ако се спрете на зелен пигмент, тогава SUN SDG228 е цветът за вас.

Къде Могат да се Използват Неорганичните Пигменти SUN

Успешно можете да използвате неорганичните пигменти SUN в следните области:

  • В цимента за производство на бетонови изделия - керемиди, тротоарни плочи, настилки и др.
  • В производството на синтетични бои
  • В производството на изделия от каучук
  • В производството на мастило
  • В производството на стъкло
  • В керамичното производство
  • Във всички други производства с неорганична структура

Как се Използват Неорганичните Пигмени SUN

Неорганичните пигменти SUN е добре да се използват внимателно в съответствие с дозите за по-добри резултати.

  • При използване на неорганични пигменти SUN най-добри резултати се получават с бял цимент и инертни материали със светъл цвя. При тези условия минималното съотношение на пигмента е 0.5% а максималното до 2.5%.
  • При използването на цимент с тъмен цвят и инертни материали със светъл цвят, дозата трябва да е минимум 1.5%, максимум 3%.
  • При използването на неорганични пигменти SUN максималната доза за оцветяване е 5%. След този процент няма увеличение на цвета на боята.
WhatsApp Chat Whatsapp