Железен Окис - Пигмент

Пигментите са вид боя състоящи се от малки (мини) неразтворими във вода частици. Биват органични и неорганични пигменти. Поради по- високата си издръжливост на външни и неблагоприятни влияния неорганичните пигменти намират по-широко разпространение в бита. Използват се за оцветяване на пластмаси, стъкло, керамика, каучук, кожа, в производството на бои, циментовата индустрия за цветни бетонови изделия.

Поръчай
WhatsApp Chat Whatsapp