Basamak kalıpları şema
153-03-8001
Marchepied
29 x 25 x 3,5
4 pièces m2
153-03-8002
Marchepied coin supérieur
29 x 29 x 3,5
4 pièces m2
153-03-8003
Marchepied Rıh
25 x 27 x 2
4 pièces m2
153-03-8004
Marchepied Rıh coin
42 x 17 x 3,5
3 pièces m2
153-03-8005
Marchepied carré support
12,5 x 12,5 x 3,5;2
8 pièces m2
153-03-8006
Marchepied long support
25 x 12,5 x 3,5
4 pièces m2
Assistance WhatsApp Whatsapp