Basamak kalıpları şema
153-03-8001
Treppenstufe
29 x 25 x 3,5
14 stück m2
153-03-8002
Treppenstufe obere Ecke
29 x 29 x 3,5
12 stück m2
153-03-8003
Treppenstufe Mauer
25 x 17 x 2
15 stück m2
153-03-8004
Treppenstufe Mauer Ecke
42 x 17 x 3,5
9 stück m2
153-03-8005
Treppenstufe Unterlage Karo
12,5 x 12,5 x 3,5
14 stück m2
153-03-8006
Treppenstufe Unterlage Rechteck
25 x 12,5 x 3,5
32 stück m2
153-03-8007
Treppenstufe 2
33 x 33 x 4,5
9 stück m2
153-03-8008
Treppenstufe Mauer 2
33 x 15 x 4,5
20 stück m2