Beton İmalat Paletleri

Чрез използуване на водните разтвори от бетон “SunX Добавки за Бетон” и “SunX Масла за Кофраж” за постигане на целите ни за произвеждане на качествен бетон в съоръженията ни, приемайки за наша задача подготовката им в най-добри икономически условия, се гордеем да ги представим за употреба на клиентите ни под марката “SunX Строителни Химикали”.

SunX Повърхностен Регулатор (153-04-0101)


SunX Surface Regulator

Начин на употреба: За 50 кг цимент, от регулатора се използува максимум 1.5 кг и минимум 0.5 кг. Влажността на изпозуваната смес се проверява преди подготвянето на разтвора. При влажни смеси количеството на водата, която ще се прибави към сместа, се намалява. Разтворът се употребява веднага след добавянето на вода към сместта.

Поръчай

SunX Зазащитен Принос (153-04-0103)


SunX Protect Additive

Начин на употреба: За 50 кг цимент, се използува максимум 150 г и минимум 50 г от химикала; При бетонови разтвори, подготвени в бетонобъркачки се използува 150 г, а при бетонови разтвори, подготвени в панмиксерите между 150 г и 50 г. Прибавя се към водата, която ще се използува за приготвяне на бетоновия разтвор и след това заедно с водата се прибавя към сместта.

Поръчай

SunX Масло за Демонтиране на Кофраж (153-04-0106)


SunX Form Separation Oil

Начин на употреба: Предлаганото конценттрирано масло за демонтиране на кофраж е на водна основа; 1 kг концентрирано масло за демонтиране на кофраж чрез смесване минимум с 5 кг, максимум с 8 кг вода се приготвя за употреба. Приготвяната по този начин смес, посредством пръскачка или с помощта на четка се нанася върху цялата повърхност на кофража, която контактува с бетона.

Поръчай

SunX Ускорител (153-04-0109)


SunX Hardening Accelerator

Целта на употребата: Осигурява контактното ускорение на бетона; Осигурява ранното сваляне на кофража; Допринася за ниското съотношение вода/ цимент; Използува се при студено време; За кратко време осигурява висока устойчивост на бетона.

Начин на употреба: Използува се чрез прибавяне на 1% и 3% съотношение във водата за смесване с бетона. При използуване на ускорители, поради бързото започване на контактуването, наливането на бетона в кофража трябва да се извършва по най-бърз начин. Може да се прилага при температура до 5°C.

Поръчай

Sunx Чистител за Кофраж (153-04-0111)


SunX Form Cleaner

Целта на употребата: Използува се за почистване на остатъците от бетон и цимент; Прилага се при повърхности, издръжливи на окиси. Вътрешните и външните свойства на повърхностите, върху които се прилага, не се изменят. Отстранява остатъците от ръжда, мръсотия и бетон от повърхностите.

Начин на употреба: Чистителите на кофраж, които се предлагат в концентириран вид, са на водна основа. Според количеството на остатъците по повърхността, която ще се почиства, 1 кг концетриран чистител чрез разбъркване с максимум 5 кг вода се подготвя за употреба. Готовият чистител за кофраж след изливането му върху сухата повърхност, с четка се осигурява равномерното му разпределение върху повърхността. След изчакване на около 2-3 минути, използувайки кърпа, чрез метода на триенето започва почистването. За места, за които е налице плътен бетон, в рамките на 15 минути се прилага няколко пъти. При трудните остатъци, се прилага без да се прибавя вода към чистителя и се изчаква по-дълго време преди прилагане. След приключването на почистването, повърхността се измива с обилно количество вода и трябва се остави да изсъхне.

Поръчай

Бележки


  • Продуктите ни се доставят в 200, 30 и 10 килограмови опаковки.