AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla şirket tarafından hazırlanmıştır.


Üyelik veya bizimle iletişimiz kapsamında kişisel nitelikli veri grubuna dâhil olan bilgiler talep edebiliriz. Bu talebimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verileri ise Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. maddesinde yer alan;

  1. i. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  2. ii. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
  3. iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebep ve amaçlarına dayanarak işlemekteyiz.

Söz konusu kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar ya da ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “OSMAN YILMAZ MAH. 641. SOK. NO: 10 D: 1 GEBZE/KOCAELİ/TÜRKİYE” adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@sunpigment.com e-posta adresine iletebilirsiniz.